Sekretariat
Oddziału:

32 325 52 44

Pielęgniarka
Oddziałowa:

32 325 52 10

Dyżurka
Lekarska i pielęgniarska

32 325 53 03
32 325 53 97
Ordynator Oddziału

Ordynator Oddziału

Dr n.med. Aldona Mularczyk

Specjalista chorób zakaźnych, specjalista gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka Oddziałowa

Bogusława Lubecka

Lokalizacja Budynek Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego - III i IV piętro

O Nas

Oddział prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów cierpiących na choroby zakaźne oraz realizuje programy lekowe dla chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

Szpital realizuje programy lekowe w ramach Poradni Chorób Zakaźnych oraz w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym dla pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

Oddział pełni funkcje dydaktyczne szkoląc lekarzy rezydentów oraz stażystów (w ramach innych specjalizacji).

Diagnostyka prowadzona jest w oparciu o:

Oddział posiada 15 łóżek.

scroll Skip to content