Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji za okazaniem właściwego dokumentu posiadają:

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu potwierdzającego status osoby uprawnionej. 
 W przypadku gdy udzielenie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

scroll Skip to content