Rejestracja
Izby Przyjęć

32 325 51 48

Izba
Przyjęć

32 325 52 96
32 325 53 62

Izba Przyjęć
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

32 325 53 93
(godz. 7:00-14:35, od poniedziałku do piątku)
Koordynator Izby Przyjęć

Koordynator Izby Przyjęć

Tomasz Łaszkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa w Izbie Przyjęć

Pielęgniarka Oddziałowa w Izbie Przyjęć

Marta Zadrożna

Lokalizacja parter

Zasady udzielania pomocy w stanach nagłych

O kolejności przyjęć decyduje wykwalifikowany personel medyczny na podstawie wstępnej oceny zagrożenia życia i zdrowia. Pierwszeństwo mają pacjenci w ciężkim stanie oraz osoby przywiezione przez zespoły ratownictwa medycznego.

Pacjenci z lżejszymi schorzeniami muszą być przygotowani na ewentualny wydłużony czas przyjęcia z uwagi na pełnienie całodobowego ostrego dyżuru i możliwości przyjmowania stanów nagłych. W niektórych przypadkach czas oczekiwania może wynieść kilka godzin.

Izba nie jest miejscem pogłębionej diagnostyki i docelowego leczenia. Jeśli konieczne jest natychmiastowe leczenie szpitalne pacjent będzie przyjęty do jednego z oddziałów szpitala lub przewieziony karetką do innej placówki. W innych przypadkach będzie zalecone dalsze leczenie lub diagnostyka u swojego lekarza rodzinnego, specjalisty lub w trybie planowym, w wybranym szpitalu.

Dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, bez zagrożenia życia, w dni powszednie do godziny 18.00 przeznaczone są poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, a od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i święta nocna i świąteczna opieka zdrowotna działająca w Tychach przy Poradniach Specjalistycznych WSS Megrez – kontakt telefoniczny: 32 325 52 03, 32 325 52 98.

Izba Przyjęć świadczy usługi medyczne nieodpłatnie osobom ubezpieczonym i odpłatnie pozostałym osobom w zakresie niezbędnym dla podstawowej diagnostyki i doraźnej pomocy.

Planowe przyjęcie do szpitala

Podczas przyjęcia do szpitala spółki Megrez niezbędne są:

– skierowanie do oddziału wystawione przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych oraz kobiety do porodu przyjmowani są bez skierowania),
– dowód osobisty lub inny dowód tożsamości zawierający zdjęcie i nr PESEL,
– dokumentacja lekarska z poprzednich pobytów w oddziale lub w innym szpitalu, tj. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych,

Galeria

Izba przyjęć

scroll Skip to content