Parter

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Izba Przyjęć

Apteka Szpitalna

Centralna Sterylizatornia

Sala / Szkoła Rodzenia

Poradnia Urazowo Ortopedyczna

I Piętro

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

II Piętro

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chorób Wewnętrznych

Pracownia Endoskopii

III Piętro

Oddział Okulistyczny

Oddział Neurlogiczny

Zakład Rehabilitacji

Laboratorium

IV Piętro

Oddział Ginekologiczno Położniczy

Trakt Porodowy

Oddział Neonatologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Kardiologicznym

V Piętro

Oddział Chirurgii Rekonstrukcji Narządu Ruchu

Blok Operacyjny

Blok Łóżkowy

Opieka Nocna i Świąteczna

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Geriatryczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Nowy Blok Łóżkowy

Oddz. Geriatryczny

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Mapa obiektu

scroll Skip to content