Telefon
kontaktowy

32 325 52 98

Telefon
komórkowy

887 377 818

Lokalizacja parter

POZ – WIECZOREM, W NOCY I W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY
Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

» w warunkach ambulatoryjnych,
» telefonicznie,
» w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

» nagłego zachorowania;
» nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów
sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki
domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
» gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na
stan zdrowia.

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują również:

 

» świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady
» świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarza, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu NFZ

Pod numerem 800 137 200 Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK).
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) działa na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna, jest dostępna:
– poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
– w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia
Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Kontaktując się z TPK, Pacjent otrzyma poradę

– pielęgniarki/położnej
– lekarską.
w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyska:

– poradę medyczną
– e–receptę
– e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID -19
– e–zwolnienie.

Poradnia nocna i świąteczna

scroll Skip to content