Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta odpowiada na pytania pacjentów, wyjaśnia sprawy 
i skargi przez nich zgłaszane. Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta koncentrują się na kwestiach związanych z szeroko pojętym przestrzeganiem praw pacjentów a ściślej na:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Megrez Sp. z o.o.: Karina Słabaszewska
e-mail: pelnomocnik.pacjenta@szpitalmegrez.pl

Każdy pacjent bądź osoba go reprezentująca w przypadku naruszenia praw pacjenta może złożyć skargę lub wniosek do:
1. Pełnomocnika ds. praw pacjenta na adres e-mail: pelnomocnik.pacjenta@szpitalmegrez.pl
2. Zespołu ds. Etyki na adres zespol.ds.etyki@szpitalmegrez.pl
3. W Kancelarii Spółki (poziom 1) lub na adres kancelaria@szpitalmegrez.pl
4. Pisemnie na adres Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach ul. Edukacji 102;
43-100 Tychy;
5. lub do Biura Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa kancelaria@rpp.gov.pl, fax: (22) 506 50 64

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

scroll Skip to content