Praktyki zawodowe w Szpitalu

Zapraszamy do odbywania praktyk zawodowych Uczniów i Studentów kształcących się na kierunkach medycznych i administracyjnych
Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w Szpitalu prosimy o złożenie drogą elektroniczą podania o zgodę na odbycie praktyk zawodowych do Działu Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na adres mailowy: rekrutacja@szpitalmegrez.pl
 
Podanie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego Ucznia / Studenta, nazwę szkoły / uczelni, informację o kierunku i roku studiów, informację o przedmiocie praktyk oraz liczbę godzin i proponowany termin praktyk. Po rozpatrzeniu podania Uczeń / Student otrzymuje telefoniczną lub mailową informację zwrotną, po czym ustala z pracownikiem Działu Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi termin spotkania w celu przekazania i uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

Kontakt w sprawie praktyk zawodowych:

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-15.00
w piątki w godz. 7.00-13.00

 

Dział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi

tel. 32 325 51 26
e-mail: rekrutacja@szpitalmegrez.pl

 

Praktyki

scroll Skip to content