Główne zadania zespołu to

W odpowiedzi na potrzeby pracowników, pacjentów i ich rodzin w Szpitalu został powołany Zespół ds. Etyki. W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Szpitalu, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog, oraz osoba duchowna.

Do zadań Zespołu należy:

Zgłaszanie wniosków do Zespołu może odbywać się :

Drogą elektroniczną na adres zespol.ds.etyki@szpitalmegrez.pl

Tradycyjnie w formie pisemnej na adres Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach ul. Edukacji 102; 43-100 Tychy

Przez formularz kontaktowy

  Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
  2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
  3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być przekazana w postaci tradycyjnej formy listowej)
  4. opis problemu etycznego.
  Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.

  Zespół ds. Etyki

  scroll Skip to content