Staże kierunkowe i cząstkowe w Megrez

Zapraszamy Lekarzy Specjalizantów do odbywania staży cząstkowych i kierunkowych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez od początku swojej działalności prowadzi szkolenie Specjalizantów w kilkunastu dziedzinach medycyny, kształcąc każdego roku kilkudziesięciu lekarzy rezydentów. Jednocześnie Szpital przyjmuje na realizację staży cząstkowych lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w innych podmiotach na Śląsku i w całej Polsce.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na staż w Megrez zaakceptowane przez Ordynatora właściwego Oddziału
2. Umowa o realizację stażu kierunkowego POBIERZ WZÓR
3. Skierowanie do odbycia stażu

Kontakt w sprawie dostępności staży:

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-15.00
piątki w godz. 7.00-13.00

Dział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi

tel. 32 325 51 69
e-mail: kadry@szpitalmegrez.pl

Staże

scroll Skip to content