Rejestracja

32 325 51 50
Kierownik

Kierownik

Barbara Giżycka

Lekarz, ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2011r. Szkolenie specjalizacyjne odbywała pod kierownictwem dr n. med. Joanny Gibińskiej i zakończyła je złożeniem międzynarodowego egzaminu – European Diploma in Radiology w Wiedniu. Jest uczestniczką wielu szkoleń i kongresów krajowych oraz międzynarodowych, w tym Europejskiej Szkoły Radiologii (ESOR) i Radiologicznego Towarzystwa Północnej Ameryki (RSNA). Jest czynnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR).

Lokalizacja parter

O Nas

Zakład mieści się w odnowionej (oddanej do użytku w I kwartale 2019r.) części szpitala i wyposażony jest
w nowoczesny sprzęt diagnostyczny:
– 64-rzędowy tomograf komputerowy GE Revolution Evo
– 1,5T rezonans magnetyczny Philips Ingenia
– dwa aparaty RTG: płucno-stawowy oraz Telekomando do badań czynnościowych
– mammograf z tomosyntezą i mammografią spektralną Fujifilm Amulet Innovality
– aparat ultrasonograficzny Samsung HS70A z funkcją elastografii wątroby i piersi
– densytometr
W zakładzie wykonywane są badania pacjentów szpitalnych, na podstawie umowy z NFZ oraz badania komercyjne (płatne).

Galeria

scroll Skip to content