Kierownik

32 3255204

Sterylizacja

32 3255159

Godziny pracy:

poniedziałek-czwartek 24h
piątek – niedziela 7.00-19.00.
Kierownik

Kierownik

Agnieszka Duda

Lokalizacja parter

O nas

Centralna Sterylizatornia świadczy kompleksowe usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala oraz dla odbiorców zewnętrznych na podstawie zawartych umów.

Centralna Sterylizatornia jest wyposażona zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi w następujące urządzenia:
• przelotowe myjnie – dezynfektory
• przelotowe sterylizatory parowe (sterylizacja wysokotemperaturowa)
• sterylizator plazmowy (sterylizacja niskotemperaturowa).
Przebieg procesów dekontaminacji jest kontrolowany za pomocą metod fizycznych, chemicznych i biologicznych, a wyniki kontroli są archiwizowane i dostępne do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

Zaangażowanie i świadomość wykwalifikowanego personelu Centralnej Sterylizatorni w połączeniu z nowoczesną technologią i pracą w oparciu o normy i procedury wewnętrzne są gwarancją wytworzenia sterylnego wyrobu.

W strukturach Centralnej Sterylizatorni znajduje się Stacja Mycia i Dezynfekcji, której zadaniem jest dekontaminacja łóżek, materacy, szafek i innego sprzętu użytkowego.

scroll Skip to content