1959

Powstanie Szpitala 1959

Powstanie Szpitala

Historia powstania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (dziś Megrez Sp. z o.o.) sięga lat 50-ych, kiedy intensywnie rozbudowujące się miasto i szeroki napływ ludności wywołały potrzebę wybudowania nowoczesnej, wielospecjalistycznej placówki medycznej na potrzeby coraz liczniejszej społeczności miasta. W 1959 roku prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wyznaczyło inwestora tego przedsięwzięcia – Okręgową Dyrekcję Inwestycji Miejskich w Tychach, a prace projektowe zlecono Biuru Projektów Służby Zdrowia w Krakowie.

Powstanie Szpitala

1963

Zwiększenie potrzeb 1963

Zwiększenie potrzeb

Na potrzeby nowego obiektu uzbrojone zostały tereny w północno-wschodniej części miasta przy trasie Katowice – Bielsko. Pozwolenie na budowę wydano 30 X 1963 roku. Generalnym wykonawcą zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Tychach. Prace ruszyły pod koniec lat 60-ych.

Zwiększenie potrzeb

1970

Pierwszy personel Szpitala 1970

Pierwszy personel Szpitala

Pierwszym dyrektorem tyskiego szpitala wojewódzkiego w budowie został dr. n. med. Kazimierz Rapacz. W grudniu 1970 roku, kiedy zakończył się etap budowy, zaczęto wyposażać placówkę I zatrudniać personel. Jako pierwszy w 1971 roku ruszył Oddział Chirurgii Ogólnej pod kierownictwem dr. Szczepana Łukasiewicza (także długoletniego dyrektora szpitala), potem Okulistyczny z ordynatorem dr. Leszkiem Niemcewiczem, Neurologii z dr. Kazimierzem Rapaczem, Ginekologiczno-Położniczy z dr. Ryszardem Wysockim, Noworodków z lek. med. Alicją Włodarz i Dziecięcy z dr. Jackiem Musiałowiczem. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci na początku marca 1971 roku.

Pierwszy personel Szpitala

1989

Otrzymanie imienia prof. Józefa Gasińskiego 1989

Otrzymanie imienia prof. Józefa Gasińskiego

W latach 1979 – 2012 w „wojewódzkim” funkcjonowały kliniki Śląskiej Akademii Medycznej: IV Klinika Chorób Wewnętrznych (później IV Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii), V Klinika Ginekologii i Położnictwa, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Klinika Kardiologii. W 1989 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 otrzymał imię wybitnego chirurga prof. Józefa Gasińskiego.

Otrzymanie imienia prof. Józefa Gasińskiego

2012

Rozpoczęcie działalności Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego prowadzonego przez spółkę Megrez 2012

Rozpoczęcie działalności Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego prowadzonego przez spółkę Megrez

W maju 2012 roku WSS nr 1 uległ likwidacji. 1 czerwca w budynku szpitalnym rozpoczął działalność Wojewódzki Szpital Specjalistyczny prowadzony przez spółkę Megrez, której udziałowcem był początkowo samorząd wojewódzki, zaś od 2014 roku także samorząd miasta Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński. Od października 2017 roku właścicielami WSS Megrez są: miasto Tychy oraz Powiat Bieruńsko-Lędziński. Prezesem zarządu i dyrektorem generalnym od początku istnienia WSS Megrez jest mgr Mariola Szulc. Szpital prowadzi 12 oddziałów, 4 zakłady, Izbę Przyjęć, poradnię nocną i świąteczną.

Rozpoczęcie działalności Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego prowadzonego przez spółkę Megrez

Historia

scroll Skip to content