Telefon:

32 325 53 88
Koordynator

Koordynator

Aleksandra Gałczyńska

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

Poradnia czynna w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek 9.00 - 13.00
Wtorek 9.00 - 13.00
Środa 9.00 - 13.00
Czwartek 12.00 - 16.00

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia czynna w następujących dniach i godzinach:

Wtorek 9.00 – 13.00
Czwartek 8.00 – 16.00

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia czynna w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek 09.00 – 13.00
Środa 12.00 – 16.00
Piątek 09.00 – 13.00

Poradnia Geriatryczna

Poradnia czynna w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek 14.00 – 18.00
Środa 10.00 – 15.00
Czwartek 12.00 – 18.00
Piątek 10.00 – 15.00

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia czynna w następujących dniach i godzinach:

Piątek 15.00 – 19.00

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia czynna w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 9.00 – 15.00
Środa 10.00 – 16.00
(programy lekowe).

Poradnia Neurologiczna

Poradnia czynna w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek 11.00-15.00
środa 12.00 - 14.00
czwartek 9.00 - 14.00

Poradnia Anestezjologiczna

Poradnia czynna w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 14.00
Wtorek 8.00 – 14.00
Piątek 8.00 – 14.00

Galeria

Poradnie specjalistyczne

scroll Skip to content