BADANIE KRWI
Wynik badania laboratoryjnego jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od osobniczych cech pacjenta takich jak: wiek, płeć, rasa ale także dieta, aktywność fizyczna, kofeina, palenie papierosów, alkohol, narkotyki, przyjmowane leki (w tym również ziołowe ), suplementy diety, rytm okołodobowy, cykl menstruacyjny .

W celu zapewnienia jak największej wiarygodności wyników należy stosować się do następujących zaleceń dotyczących pobierania krwi:

PONIŻEJ WARUNKI POBIERANIA KRWI W CELU OZNACZANIA OKREŚLONYCH PARAMETRÓW:

W celu zapewnienia jak największej wiarygodności wyników należy stosować się do następujących zaleceń dotyczących pobierania kału

Przygotowanie pacjenta:

KAŁ – KREW UTAJONA:

Nie należy pobierać materiału:

UWAGA : Alkohol, aspiryna oraz niektóre leki przyjmowane w nadmiarze mogą spowodować podrażnienie przewodu pokarmowego i niewielkie krwawienia. Takie substancje należy odstawić przynajmniej 48 godzin przed testem

KAŁ – BADANIA PARAZYTOLOGICZNE

Pobieranie materiału:

MOCZ – BADANIE OGÓLNE

W celu zapewnienia jak największej wiarygodności wyników należy stosować się do następujących zaleceń dotyczących pobierania moczu

Przygotowanie pacjenta:

Pobranie moczu – badanie ogólne:

Przygotowanie do badań laboratoryjnych

scroll Skip to content