Kierownik Zakładu, mgr fizjoterapii

Kierownik Zakładu, mgr fizjoterapii

Piotr Kołodziej

32 325 51 55

Sekretariat

32 325 53 55

Lokalizacja III piętro

Organizacja zakładu

Zakład Rehabilitacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-18:00.

Rejestracja Zakładu znajduje się w Poradni nocnej i świątecznej na parterze i czynna jest w dni otwarcia Zakładu od 07:00 do 14:30 oraz pod numerem telefonu (32) 325 53 55.

 

Zakład Rehabilitacji posiada 10 stanowisk fizykoterapeutycznych w 3 gabinetach, dużą salę rehabilitacyjną, gabinet masażu oraz gabinet konsultacyjny. Dla pacjentów dostępne są zamykane na kluczyk szafki, przebieralnia i kompleks sanitarny. 

O nas

Naszą intencją jest skuteczne przywracanie komfortu życia, a jeżeli to możliwe stuprocentowej sprawności fizycznej. Zależy nam, aby fizjoterapia postrzegana była jako kompleksowy proces powrotu do pełni sprawności. Jako cel stawiamy sobie usprawnianie chorych z dysfunkcjami narządu ruchu, opracowywanie jak najlepszych programów rehabilitacyjnych, a co za tym idzie doprowadzenie do jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Pacjentom zapewniamy najwyższy poziom leczenia, gwarantowany przez wysoko wyspecjalizowany personel oraz nowoczesny sprzęt medyczny znajdujący się w naszym Zakładzie.

Na bieżąco podnosimy swoje kwalifikacje i poszerzamy zakres umiejętności, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z dziedziny fizjoterapii. Czynnie bierzemy udział w przedsięwzięciach promujących zdrowie, rekreację i zdrowy styl życia.

Naszym pacjentom zapewniamy terapię indywidualnie dostosowaną do zaistniałych problemów i potrzeb. Interesuje nas przyczyna dysfunkcji, dlatego poszukujemy źródeł problemu, nie skupiamy się jedynie na objawach. Kładziemy duży nacisk na podnoszenie świadomości pacjenta oraz jego czynne uczestnictwo w procesie rehabilitacji.

Oferta zabiegowa

Zasady przyjęć

 1. Przyjęcia w ramach refundacji NFZ odbywają się w sposób planowy zgodnie z listą oczekujących prowadzoną na podstawie skierowania od lekarza POZ lub lekarza specjalisty.
 2. Zapisy na zabiegi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dokonywane są indywidualnie, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie, na podstawie ważnego e-skierowania od uprawnionego lekarza.
 3. Skierowanie na rehabilitację jest ważne 30 dni od daty wystawienia.
 4. Pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących, zgodnie z ustaloną przez lekarza kategorią medyczną „pilny” lub „stabilny” oraz otrzymuje pisemną informację z wyznaczonym terminem przyjęcia.
 5. Pacjent korzystający z fizjoterapii w Zakładzie Rehabilitacji rozpoczyna cykl zabiegowy od wizyty fizjoterapeutycznej u magistra fizjoterapii, który decyduje o realizowanych zabiegach. Na wizytę Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną i przyjść z 10 minutowym wyprzedzeniem.

Zasady korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych

 1. Zabiegi wykonywane są tylko w wyznaczonym terminie o ustalonych godzinach.
 2. Pacjent (lub jego opiekun) wyraża zgodę na zaproponowane leczenie fizjoterapeutyczne i oświadcza, że ujawnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na przebieg i wynik leczenia.
 3. Pacjent powinien natychmiast poinformować fizjoterapeutę o wszelkich niepokojących objawach występujących podczas wykonywania zabiegów.
 4. Niepoinformowanie o niemożliwości stawienia się na pierwszej wizycie spowoduje skreślenie pacjenta z pozostałych terminów (jest to rozumiane jako rezygnacja z zabiegów).
 5. Brak możliwości zgłoszenia się na zabiegi w wyznaczonym czasie cyklu zabiegowego z przyczyn niezależnych od pacjenta, należy zgłosić telefonicznie dzień wcześniej.
 6. Nieobecność Pacjenta w wyznaczonym terminie cyklu zabiegowego lub spóźnienie na zabiegi skutkuje brakiem możliwości zrealizowania niewykonanych zabiegów.
 7. Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.
 8. Pacjent, w okresie odbywania zabiegów w ramach refundacji NFZ, nie może korzystać ze świadczeń medycznych tego samego rodzaju udzielanych przez inne placówki. W przypadku stwierdzenia, że pacjent w czasie rehabilitacji w tutejszym Zakładzie Rehabilitacji korzystał z fizjoterapii w innych jednostkach posiadających kontrakt z NFZ, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów za zabiegi.
 9. Pacjent nie może manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych.
 10. W czasie zabiegów z magnetoterapii pacjent zobowiązany jest odłożyć do szafki zegarek, karty magnetyczne i inne urządzenia elektroniczne mogące ulec uszkodzeniu.
 11. Pacjent proszony jest o niekorzystanie z telefonu komórkowego w czasie zabiegów.
 12. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.

Aktualny cennik zabiegów fizjoterapeutycznych

Zaplecze techniczne

Zakład Rehabilitacji

Sala kinezyterapii wyposażona jest w stoły do rehabilitacji, innowacyjny system SLING THERAPY KINESIS oraz kolumnę KINESIS EASY CORE, UGUL, wyciągi Sandersa, fotel do ćwiczeń oporo-wych, drabinki, rotory, tablice do ćwiczeń manualnych ręki, poręcze do nauki chodu, przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego oraz rowery treningowe.

Gabinety fizykoterapii posiadają urządzenia do elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwięków, laseroterapii, pola magnetycznego, światłolecznictwa, krioterapii i wodolecznictwa.

Galeria

scroll Skip to content