Zasady odwiedzin

Zaleca się aby pacjenta odwiedzała jednoczasowo 1 osoba, w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
Ze względu na komfort pacjentów odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych mogą odbywać się codziennie
w dni powszednie w godzinach 11.00 – 17.00
w soboty niedziele i święta w godzinach 10.00 – 18.00.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 dni w tygodniu w godzinach 14.00 – 16.00
Osoba odwiedzająca pacjenta powinna być zdrowa. Nie może wykazywać objawów infekcji tj. m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, bólu głowy, nudności, wymiotów, biegunki.
Nie rekomendujemy aby Pacjentów odwiedzały dzieci.

Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów zostaje wydana przez Zarząd Spółki w formie pisemnej z uzasadnieniem podjętej decyzji. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi szpitala, pacjentom oraz odwiedzającym w formie ogłoszenia.
Pozostałe zasady odwiedzin zawiera Regulamin Odwiedzin dostępny na oddziałach.

Regulamin odwiedzin pacjentów

scroll Skip to content