Sekretariat
Oddziału:

32 325 53 50

Dyżurka
Lekarska:

32 325 53 41

Dyżurka
Pielęgniarska:

32 325 53 16
Ordynator Oddziału

Ordynator Oddziału

Dr n. med. Izabela Żuk – Popiołek

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog.

Pielęgniarka oddziałowa

Pielęgniarka oddziałowa

Iwona Piszcz

licencjat pielęgniarstwa, mgr socjologii ogólnej, licencjat socjologii zdrowia i medycyny, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, ukończone studia podyplomowe z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Lokalizacja IV piętro

O nas

W Oddziale leczymy niewydolność krążenia, wady serca, zaburzenia rytmu serca, chorobę wieńcową oraz nadciśnienie tętnicze. Zajmujemy się także lipidowymi i cukrzycowymi zaburzeniami serca. W leczeniu niestabilnej choroby wieńcowej, wymagającej cewnikowania serca, oraz w zakresie wszczepiania stymulatorów i defibrylatorów nasz oddział współpracuje z tyskim oddziałem Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Oddział posiada 17 łóżek, w tym dwa intensywnego nadzoru.

Zakres udzielanych świadczeń

scroll Skip to content