Sekretariat
Oddziału:

32 325 53 50

Dyżurka
Lekarska:

32 325 51 87

Dyżurka
Pielęgniarska:

32 325 51 72

Możliwość komunikacji pacjentów z otoczeniem zewnętrznym

Podczas pobytu w Szpitalu  Megrez Sp. z o.o. pacjenci mogą korzystać ze specjalnie dedykowanych dla nich szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi. Telefon dedykowany dla pacjenta znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej. W przypadku pacjentów mających trudności z poruszaniem się telefon  zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

nr telefonu: 507 017 747

Ordynator Oddziału

Ordynator Oddziału

Dr n. med. Izabela Żuk – Popiołek

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog.

Pielęgniarka oddziałowa

Pielęgniarka oddziałowa

Iwona Piszcz

licencjat pielęgniarstwa, mgr socjologii ogólnej, licencjat socjologii zdrowia i medycyny, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, ukończone studia podyplomowe z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Lokalizacja IV piętro

O nas

W Oddziale leczymy niewydolność krążenia, wady serca, zaburzenia rytmu serca, chorobę wieńcową oraz nadciśnienie tętnicze. Zajmujemy się także lipidowymi i cukrzycowymi zaburzeniami serca. W leczeniu niestabilnej choroby wieńcowej, wymagającej cewnikowania serca, oraz w zakresie wszczepiania stymulatorów i defibrylatorów nasz oddział współpracuje z tyskim oddziałem Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Oddział posiada 17 łóżek, w tym dwa intensywnego nadzoru.

Zakres udzielanych świadczeń

Diagnostyka i leczenie:

Diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych towarzyszących schorzeniom układu krążenia:

Kwalifikacje do diagnostyki inwazyjnej (koronografia, PTCA) leczenia kardiochirurgicznego i elektrosymulatorami serca.

Kwalifikacje kardiologiczne do pilnych zabiegów operacyjnych – chirurgicznych, neurologicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, ginekologicznych i położniczych pacjentów Szpitala.

Realizowane procedury:

scroll Skip to content