Sekretariat
Oddziału:

32 325 53 04

Dyżurka
Lekarska:

32 325 53 09

Dyżurka
Pielęgniarska:

32 325 53 08

Możliwość komunikacji pacjentów z otoczeniem zewnętrznym

Podczas pobytu w Szpitalu  Megrez Sp. z o.o. pacjenci mogą korzystać ze specjalnie dedykowanych dla nich szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi. Telefon dedykowany dla pacjenta znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej. W przypadku pacjentów mających trudności z poruszaniem się telefon  zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

nr telefonu: 691 966 410

Ordynator Oddziału

Ordynator Oddziału

Dr n. med Agnieszka Jabłeka

Specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka Oddziałowa

Monika Barwicka

Mgr pielęgniarstwa, mgr zarządzania, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, ukończyła studia podyplomowe z Geriatrii i Gerontologii, obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Psychogeriatrii.

Lokalizacja Budynek Nowego Bloku Łóżkowego
(tzw. PAKS) – piętro I

O nas

Oddział specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu schorzeń u pacjentów w wieku podeszłym, związanych szczególnie z zaburzeniami funkcji poznawczych. W Oddziale prowadzimy rehabilitację indywidualną i ćwiczenia grupowe, a pacjenci uczestniczą w zajęciach z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Poza leczeniem seniorów ważna jest edukacja ich opiekunów, dlatego personel Oddziału prowadzi zajęcia edukacyjne również dla rodzin pacjentów. Podpowiadamy na nich, jak pielęgnować seniorów, także wtedy, gdy zachorują, jak ćwiczyć ich pamięć oraz dbać o ich dobry stan. Oddział posiada 18 łóżek.

Zakres udzielanych świadczeń

scroll Skip to content