Sekretariat
Oddziału:

32 325 53 78

Dyżurka
Lekarska:

32 325 53 73

Dyżurka
Pielęgniarska:

32 325 52 16
Ordynator Oddziału

Ordynator Oddziału

Lek. Janusz Michalak

Wiceprzewodniczący Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, były Kierownik Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, inicjator i współautor kilkunastu kursów z zakresu RKO i nagłych stanów zagrożenia życia dla lekarzy w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach.

Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka Oddziałowa

Anetta Piskorek -Wielgus

Mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Ukończyła studia podyplomowe Prawo w ochronie zdrowia.

O nas

Nadrzędną misją naszego Oddziału jest ratowanie ludzkiego życia. Nasz wykwalifikowany zespół lekarsko-pielęgniarski z pasją i zaangażowaniem dba o najciężej chorych pacjentów. Specjaliści anestezjolodzy konsultują chorych w ramach kwalifikacji przedoperacyjnych do znieczuleń we wszystkich typach zabiegów – od diagnostycznych, po skomplikowane operacje. Opiekujemy się pacjentami po przebytych znieczuleniach. Działamy interwencyjnie w stanach zagrożenia życia z uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej na terenie całego szpitala. Oddział dysponuje 9 łóżkami z możliwością powiększenia ich liczby do 12. Rocznie leczymy około 250 – 300 dorosłych pacjentów.

Nasz zespół tworzy dziewięciu specjalistów II stopnia, jeden specjalista I stopnia. Posiadamy dwóch lekarzy z tytułem dr n. med. oraz dziewięciu starszych asystentów oraz pięciu rezydentów szkolących się z kraju i zagranicy. 

Zakres udzielanych świadczeń

scroll Skip to content