Sekretariat
Oddziału:

32 325 52 20

Dyżurka
Lekarska:

32 325 52 24

Dyżurki
Pielęgniarska:

32 325 52 21
32 325 52 19

Możliwość komunikacji pacjentów z otoczeniem zewnętrznym

Podczas pobytu w Szpitalu  Megrez Sp. z o.o. pacjenci mogą korzystać ze specjalnie dedykowanych dla nich szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi. Telefon dedykowany dla pacjenta znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej. W przypadku pacjentów mających trudności z poruszaniem się telefon  zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

nr telefonu: 691 966 416

Ordynator Oddziału

Ordynator Oddziału

Prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek - Bal

Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka Oddziałowa

Agnieszka Musiolik

Mgr pielęgniarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Lokalizacja III piętro

O nas

W Oddziale diagnozujemy i leczymy schorzenia układu nerwowego. Kwalifikacje lekarzy i najwyższej klasy aparatura medyczna Pododdziału Udarowego pozwoliły nam wyspecjalizować się w leczeniu udarów mózgu. Dysponujemy kompleksowo wyposażonymi pracowniami, pozwalającymi precyzyjnie diagnozować i leczyć pacjentów: Pracownią Elektroencefalograficzną, Pracownią Dopplerowską, Pracownią Elektromiograficzną i Potencjałów Wywołanych. Na oddziale pacjenci objęci są troskliwą opieką doświadczonych lekarzy, personelu pielęgniarskiego oraz biorą udział w rehabilitacji ruchowej świadczonej przez certyfikowanych terapeutów. Zapewniamy stałą konsultację internistyczną, naczyniową, ginekologiczną, urologiczną, okulistyczną, kardiologiczną, chirurgiczną, urazowo-ortopedyczną oraz anestezjologiczną. Posiadamy 48 łóżek.

Zakres udzielanych świadczeń

scroll Skip to content