Sekretariat
Oddziału:

32 325 53 45

Dyżurka
Lekarska:

32 325 52 50

Dyżurka
Pielęgniarska:

32 325 52 51

Możliwość komunikacji pacjentów z otoczeniem zewnętrznym

Podczas pobytu w Szpitalu  Megrez Sp. z o.o. pacjenci mogą korzystać ze specjalnie dedykowanych dla nich szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi. Telefon dedykowany dla pacjenta znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej. W przypadku pacjentów mających trudności z poruszaniem się telefon  zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

nr telefonu: 691 966 398

Ordynator Oddziału

Ordynator Oddziału

Lek. Piotr Karczmarczyk

Specjalista otolaryngolog. W 1986 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. I i II stopień specjalizacji w zakresie otolaryngologii uzyskał dzięki praktyce w tutejszym szpitalu i III Klinice Laryngologii w Katowicach-Ochojcu. Od 1987 roku asystent, a później starszy asystent Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. J. Gasińskiego. Oddziałem Otolaryngologicznym w naszym szpitalu kieruje od 2012 roku.

Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka Oddziałowa

Renata Świerkot

Mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.

Lokalizacja I piętro

O nas

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem przypadków chorób uszu, nosa, zatok, gardła i krtani, ostrych schorzeń zapalnych górnych dróg oddechowych, chorób nowotworowych, urazów twarzowo-czaszkowych, zaburzeń słuchu i równowagi.

W strukturze Oddziału znajduje się sala operacyjna. Posiadamy pracownię audiometrii.
Oddział posiada 15 łóżek.

Zakres udzielanych świadczeń

Nos i zatoki:

Uszy:

Gardło, krtań i okolice:

scroll Skip to content