Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 zakup środków ochrony indywidualnej, wyposażenia i sprzętu oraz wykonanie robót budowlanych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

Umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Megrez Sp. z o.o. Wysokość dofinansowania: 7 058 823,00 złCelem projektu jest przystosowanie infrastruktury Wnioskodawcy…
scroll Skip to content