Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 zakup środków ochrony indywidualnej, wyposażenia i sprzętu oraz wykonanie robót budowlanych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

„Przebudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez Sp. z o.o. w Tychach”

Beneficjent: Megrez Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

Wartość projektu: 12 388 084,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 000 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.12.2023

Krótki opis projektu: Realizacja projektu dotyczy unowocześnienia i dostosowania infrastruktury szpitala do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych
z punktu widzenia COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a także dostosowania do wymogów prawa polskiego (Rozp. MZ z 26.03.2019 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.

scroll Skip to content