Umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia Megrez Sp. z o.o. 

Wysokość dofinansowania: 7 058 823,00 zł

Celem projektu jest przystosowanie infrastruktury Wnioskodawcy do realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym przystosowanie istniejących pomieszczeń do mycia i dezynfekcji łóżek, sprzętów, wyposażenia szpitala oraz przystosowanie nieuzytkowanychpomieszczeń bloku łóżkowego na rzecz gabinetów obserwacyjno – zabiegowych wraz z zapewnieniem bezpiecznego transportu wewnętrznego pacjentów pomiędzy oddziałamiznajdującymi się w odrębnych budynkach.

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 zakup środków ochrony indywidualnej, wyposażenia i sprzętu oraz wykonanie robót budowlanych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.

scroll Skip to content