Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Beneficjent: MEGREZ Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
Wartość projektu: 359 895,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 305 910,75 zł
Wkład własny: 53 984,25 zł
Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 30.06.2023 r.

Krótki opis projektu: Projekt zakłada wdrożenie programu ukierunkowanego na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych wraz z doposażeniem stanowisk pracy w MEGREZ Sp. z o.o. W ramach projektu zostaną zakupione ergonomiczne krzesła, biurka, podkładki pod mysz i nadgarstek oraz ergonomiczne wózki transportowe, które pozwolą na zwiększenie komfortu pracy pracowników oraz ergonomię stanowisk pracy w biurach i na oddziałach szpitalnych. Natomiast szkolenia pozwolą pracownikom poznać zasady dotyczące ergonomii i higieny narządów ruchu, oraz możliwości tworzenia przyjaznego zdrowiu środowiska pracy.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w MEGREZ Sp. z o.o., poprzez doposażenie stanowisk pracy i działania szkoleniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.

scroll Skip to content