Umowa zawarta dnia 29.06.2020r, pomiędzy: Gminą Miasta Tychy MEGREZ Sp. z o.o.

na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadzonym na skutek rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Wysokość dotacji : 2.388.200.00 zł


Umowa na realizację inwestycji pn.: “Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach na rzecz walki z COVID-19”

zawarta pomiędzy:

MEGREZ Sp.z o.o.

a

Przedsiębiostwem budowlanym Mazur Sp. z o.o.

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, a następnie wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie przebudowy ośmiu sal chorych na izolatki w budynku bloku łóżkowego oraz przebudowy pomieszczeń na potrzeby szatni dla persolneu z zapleczem higieniczo – sanitarnym w budynku Zakładu Diagonostyki Obrazowej oraz bloku łóżkowego na poziomie -1 Wojewódzkiego Szpitala Specialistycznego w Tychach oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie przebudowy pomieszczeń na potrzeby szatni dla personelu Zamawiającego z zapleczem higieniczno – sanitarnym w budynku byłej pralni.

Celem inwestycji jest modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do przepisów i warunkow higieniczno – sanitarnych zapewniających możliwość realizacji przez Zamawiającego procedur zapobiegających szerzeniu się COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.

scroll Skip to content