Ilona Zawisza

Naczelna Pielęgniarka, Prokurent

Naczelna pielęgniarka Ilona Zawisza mgr pielęgniarstwa, mgr resocjalizacji, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie, studia podyplomowe z zakresu Psychologii w zarządzaniu,  studia podyplomowe z Technologii informatycznych w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia oraz studia podyplomowe z Organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.
scroll Skip to content