TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

W przypadku naruszenia praw pacjenta można:

Zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia lub Pełnomocnika ds. Pacjenta.*

SKARGI I WNIOSKI można składać bezpośrednio w Kancelarii Spółki (poziom 1), a także kierować na następujący adres:    

Dział Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ rozpatruje skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy posiadają umowy ze Śląskim OW NFZ.

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków:

  • bezpośrednio w siedzibie na ul. Kossutha 13 od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 16.00;
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
  • pisemnie na adres:

    Śląski OW NFZ

    ul. Kossutha 13

    40–844 Katowice.   

Skargi i wnioski

scroll Skip to content