Szpital jest otwarty na podjęcie różnych form współpracy z:

Lekarze i Lekarze Specjaliści

udzielający świadczeń w Oddziałach Szpitalnych z zakresów: Chirurgii, Okulistyki oraz Neurologii

Lekarze i Lekarze Specjaliści

udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w Nocnej i Świątecznej Opiece Zrowotnej

Lekarze i Lekarze Specjaliści

udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w Izbie Przyjęć

Lekarze Specjaliści (lub Rezydenci po II roku specjalizacji)

udzielający świadczeń w Poradniach:

GERIATRYCZNEJ NEUROLOGICZNEJ ORTOPEDYCZNEJ CHIRURGICZNEJ

Oto co oferujemy:

Nasze oczekiwania:

Ordynator Oddziału Okulistycznego

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji);
 • Pracę w rozwijającej się, nowocześnie wyposażonej placówce posiadającej akredytację CMJ oraz certyfikację ISO;
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach.

Nasze oczekiwania:

 • Prawo wykonywania zawodu oraz tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki;
 • co najmniej 5-letni staż pracy na oddziale okulistycznym;
 • dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • inne pożądane kwalifikacje i umiejętności zawodowe: tytuł lub stopień naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem udzielania świadczeń, dodatkowa specjalizacja, dodatkowe certyfikaty lub uprawnienia;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • przygotowanie i przestawienia w formie pisemnej koncepcji rozwoju Oddziału Okulistycznego.

 

Szczegóły postępowania konkursowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym za pośrednictwem strony internetowej Szpitala.

 

Zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr i Płac:

 

telefonicznie: 32 325-51-26 lub 32 325-51-69

mailowo: rekrutacja@szpitalmegrez.pl

Uprzejmie informujemy, że Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi Kandydatami.

Dietetyk

Oto co oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ,
 • benefity pozapłacowe: karta Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej placówce medycznej, będącej jednym z większych szpitali w regionie.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – dietetyka kliniczna,
 • posiadanie wiedzy na temat odżywiania pacjenta na różnych etapach choroby,
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

 

Zakres obowiązków

 • ocena stanu odżywienia pacjentów hospitalizowanych,
 • prowadzenie konsultacji dietetycznych  i edukacji żywieniowych na oddziałach szpitalnych,
 • prowadzenie prehabilitacji i porad w poradni dietetycznej,
 • wykonywanie pomiarów,
 • opracowanie i wydawanie zaleceń dietetycznych,
 • uzgadnianie rodzaju stosowanego leczenia dietetycznego z lekarzem i pielęgniarką/położną oddziałową,
 • nadzorowanie i korygowanie jadłospisów z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych,
 • ocena dostarczanego pożywienia pod względem zapotrzebowania na składniki odżywcze,
 • nadzór nad realizacją umowy cateringowej,
 • uczestniczenie w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie realizacji usługi żywienia pacjentów.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr i Płac:

 • telefonicznie: 32 325-51-26 lub 32 325-51-69
 • mailowo: rekrutacja@szpitalmegrez.pl

Pracownicy medyczni

scroll Skip to content