Na uroczystej gali, która odbyła się 14 maja br. z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Międzynarodowego Dnia Położnej oraz Dnia Położnej w Polsce, zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wyróżniono statuetkami “Diamentowych Czepków” pracujące w szpitalu Megrez Pielęgniarki i Położne.

Nagrodę otrzymały:

  1. Pani Bogumiła Krupińska – pracuje w podmiotach leczniczych od 40 lat jako pielęgniarka w Oddziale Neurologicznym, Noworodkowym, Chorób Wewnętrznych i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym, obecnie jako Koordynator ds. leczenia onkologicznego, jest wykładowcą na uczelniach wyższych kształcących pielęgniarki oraz w szkołach dla opiekunów medycznych. Pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
  2. Pani Bożena Oślizło – pracuje w zawodzie od 35 lat, jako pielęgniarka w Oddziale Położniczym, w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, jako Koordynator Poradni Specjalistycznej, obecnie jako pielęgniarka operacyjna w Oddziale Otolaryngologicznym. Pielęgniarka Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
  3. Pani Elżbieta Klachacz –  pracuje w zawodzie pielęgniarki od ponad 36 lat, początkowo w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, od wielu lat w Oddziale Otolaryngologicznym.
  4. Pani Barbara Kotłowska –  pracuje w zawodzie położnej ponad 36 lat, pracowała jako położna w Oddziale Noworodkowym, Położniczym następnie jako Położna oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, a obecnie jako położna odcinkowa w tym oddziale, opiekun praktyk zawodowych uczelni wyższych kształcących położne. Położna Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego.

Ponadto nominowana do nagrody przez GCM w Ochojcu została pielęgniarka zatrudniona również w MEGREZ Sp. z o.o. Pani Grażyna Malik, która pracuje w zawodzie pielęgniarki od blisko 40 lat i jest specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

Nagrody wręczyła Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani dr n. med. Anna Janik.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom!

scroll Skip to content