Od stycznia do zespołu naszej poradni przyszpitalnej dołącza dr Ewelina Stawicka-Ociepka.

 

Pani dr jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, obecnie w trakcie szczegółowej specjalizacji z perinatologii, czyli medycyny matczyno-płodowej.

Posiada certyfikaty nadające uprawnienia do wykonywania badań prenatalnych Fetal Medicine Foundation (FMF) w Londynie. Ukończyła kurs ECHA serca płodu oraz płodowej neurosonografii (oceny układu nerwowego płodu).  Uczestniczyła w kursach związanych z tematyką nieprawidłowej implantacji łożyska (PAS – Placenta Accreta Spectrum).

Od wielu lat związana z tutejszym oddziałem, w którym obecnie prowadzi pacjentki ciężarne
w oddziale Patologii ciąży oraz na Bloku Porodowym.

Pani doktor przyjmować będzie w piątki w godzinach 9.00-12.00. 

Zapraszamy wszystkie kobiety będące w ciąży wysokiego ryzyka do prowadzenia ciąży, gdzie będą miały zapewnioną ciągłość opieki zarówno w poradni, jak i w ramach naszego oddziału.
W przypadku ciąży nieprawidłowej prowadzimy szczególny nadzoru nad matką i płodem, ustalamy plan postępowania oraz zapewniamy kompleksową opiekę.

Ze świadczeń mogą skorzystać również Pacjentki, w ramach specjalistycznych konsultacji,
w ciążach mnogich, ze stwierdzonymi wcześniej nieprawidłowościami w badaniach, wadach płodu,  FGR (nieprawidłowym wzrastaniem płodu), cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, nieprawidłowym łożyskiem, nieprawidłową ilością płynu owodniowego oraz innymi schorzeniami wikłającymi ciążę.

W ramach naszej poradni proponujemy wszystkim Pacjentkom między 28-32 tygodniem ciąży bezpłatne wykonanie III badania prenatalnego.

Jest ono równie ważne, jak dwa poprzednie, jednak ze względu na to, że nie posiada refundacji NFZ, jest najrzadziej wykonywanym badaniem prenatalnym, często pomijanym i niedocenianym.

Odpowiada na wiele pytań – pozwala ocenić czy wzrastanie płodu jest prawidłowe, ocenia jego dobrostan, funkcjonowanie łożyska oraz ilość płynu owodniowego. Ciąża jest procesem dynamicznym, część wad i nieprawidłowości może ujawnić się dopiero w III trymestrze, stąd nie wszystko możemy ocenić wykonując jedynie I i II badanie.

W III badaniu możemy najpełniej zaplanować dalsze postępowanie, oceniamy gdzie i kiedy pacjentka powinna zgłosić się do porodu, aby – jeśli tego wymaga – ona i dziecko otrzymali właściwą, specjalistyczną opiekę.

Zachęcamy wszystkie kobiety do skorzystania z naszej inicjatywy. Jesteśmy jedynym ośrodkiem, który wykonuje to badanie nieodpłatnie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Wynik zawiera opis badania, pakiet zdjęć, w tym również zdjęcia 3D.

 

Zapisy pod numerem telefonu 32 32 55 388

 

 

 

scroll Skip to content