Grzegorz Gwóźdź

Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych

W latach 2009 – 2022 zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, od 2017 do 2022 r. zastępca dyrektora i dyrektor Departamentu Zdrowia. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Kamieńcu w latach 2015 – 2020. Absolwent studiów MBA w ochronie zdrowia, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
scroll Skip to content