Telefon
kontaktowy

32 325 52 03

Telefon
kontaktowy

32 325 52 98

Telefon
komórkowy

887 377 818

Podczas przyjęcia do szpitala spółki Megrez niezbędne będą

Pacjenci przyjmowani na oddział powinni zabrać ze sobą:

Pacjenci do planowanych hospitalizacji przyjmowani są w następujących godzinach:

Depozyt odzieży dla przyjmowanych pacjentów jest czynny w godzinach 9.00-11.30 oraz 13.00-14.00.
Odzież pacjentów przyjmowanych na oddział w innych godzinach przechowujemy w depozycie Izby Przyjęć, a następnego dnia transportujemy ją do właściwego depozytu.
Spółka nie odpowiada za przedmioty wartościowe zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do Depozytu Szpitala.

Żywienie

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych.
Pacjentom, którzy nie mogą jeść samodzielnie, pomagają pielęgniarki. Pomoc w karmieniu mogą także świadczyć bliscy chorego.
Pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych otrzymują 3-5 posiłków spośród 20 diet w następujących godzinach:

Regulamin odwiedzania chorych

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zastosowanie mają poniższe zasady odwiedzin

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO PODCZAS ODWIEDZIN PACJENTÓW W SZPITALU

 1. Odwiedziny u pacjenta ogranicza się do 1 osoby pełnoletniej do 1 pacjenta.
 2. Zaleca się, aby pacjenta odwiedzała osoba, która przeszła pełny cykl szczepień przeciwko COVID - 19 lub jest ozdrowieńcem z udokumentowanym przechorowaniem.
 3. Osoba odwiedzająca powinna być zdrowa. Nie może wykazywać objawów infekcji tj. m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, bólu głowy, nudności, wymiotów, biegunki.
 4. W przypadku sal wieloosobowych jednocześnie możliwe jest przebywanie jednej osoby odwiedzającej na sali.
 5. Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 6. Wskazane, aby przy kolejnych wizytach pacjenta odwiedzała ta sama osoba.
 7. Odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych mogą odbywać się codziennie
 • w dni powszednie w godzinach 14.00 – 17.00
 • w soboty niedziele i święta w godzinach 10.00 – 18.00.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 dni w tygodniu w godzinach 14.00 – 16.00

 1. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:
 • noszenia prawidłowo założonej maseczki (zasłaniającej usta i nos),
 • utrzymywanie dystansu 1,5 m,
 • dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala oraz na teren oddziału, a także po zakończeniu odwiedzin.
 1. Osoba odwiedzająca ma obowiązek stosowania się do zaleceń personelu w zakresie czasu odwiedzin. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na stan pacjenta odwiedziny w innych godzinach niż ustalone będą możliwe po uzgodnieniu z ordynatorem właściwego oddziału.
 2. Czas odwiedzin nie może przekraczać 15 min.
 3. W miarę możliwości zaleca się niekorzystanie z wind.
 4. W czasie odwiedzin zabrania się przemieszczania się osób odwiedzających do kuchenek oddziałowych, gabinetów zabiegowych i innych sal chorych.
Informacje dla niepełnosprawnych

Szpital jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie szpitala funkcjonują windy, a trakty komunikacyjne pomiędzy oddziałami umożliwiają poruszanie się w obrębie szpitala bez przeszkód.

Do naszego szpitala można się dostać na wózku inwalidzkim:

- w godz. 7.00 – 15.00 przez podjazd obok wejścia do Zespołu Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach,

- poprzez pawilon, w którym mieszczą się  Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. Dojazd samochodem jest możliwy na parking tuż przy drzwiach drogą prowadzącą do naszych Poradni Specjalistycznych i Nocnej Świątecznej Opieki. Stamtąd przewiązką łączącą pawilon ze szpitalem trafia się do budynku głównego pod windy, którymi można wyjechać na wszystkie piętra, gdzie mieszczą się oddziały szpitalne. Windy znajdują się również w należącym do WSS Megrez budynku wolnostojącym, w którym zlokalizowane są oddziały: Geriatryczny i Obserwacyjno-Zakaźny.

- przez Izbę Przyjęć: istnieje możliwość dowożenia pacjentów prywatnymi samochodami podjazdem dla karetek. Czas postoju auta przed wejściem do IP należy skrócić do niezbędnego minimum.

Istnieje również możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego, który znajdą Państwo w Izbie Przyjęć.

Wypisy

O wypisie do domu pacjent i/lub jego bliscy informowani są zazwyczaj w przeddzień lub w dniu wypisu.

Pacjent wypisywany z oddziału otrzymuje kartę informacyjną z wypisem ze szpitala oraz recepty.

Informacje podstawowe

scroll Skip to content