top podstrona

ue

 

 

Nazwa projektu:  "Razem powstrzymamy koronowirusa"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Beneficjent:  Megrez Sp. z o.o. ul.Edukacji 102, 43-100 Tychy

Wartość projektu:  2 913 500,00 zł

Wartość dofinansowania:  2 908 500,00 zł (w tym środki z UE 2 472 225,00zł oraz środki  budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 290 850,00 zł)

Wkład własny: 145 425,00 zł

Okres realizacji projektu: 2020-07-10 - 2020-09-25

Krótki opis projektu: Projekt zakłada zakup sprzętu medycznego i informatycznego oraz środków ochrony osobistej dla potrzeb jednoimiennego szpitala zakaźnego, uruchomionego w dotychczasowym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. Przedmiotowy sprzęt jest niezbędny do reorganizacji pracy placówki i zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej mieszkańcom województwa śląskiego, w tym okolicznych powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego.

W ramach projektu zostaną zakupione m. in. kardiomonitory, łóżka szpitalne, materace przeciwodleżynowe,  urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń, bronchofiberoskop, aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, aparaty do znieczulenia, fotel ginekologiczno-zabiegowy, sprzęt informatyczny oraz środki ochrony indywidualnej dla personelu.

 

ue

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe