top podstrona

ue 
 
 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 
 
 
„Przebudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez Sp. z o.o. w Tychach”
 
Beneficjent:  Megrez Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
 
Wartość projektu: 12 388 084,00 zł
 
Wartość dofinansowania: 8 000 000,00 zł
 
Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.12.2023
 
Krótki opis projektu: Realizacja projektu dotyczy unowocześnienia i dostosowania infrastruktury szpitala do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych 
z punktu widzenia COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a także dostosowania do wymogów prawa polskiego (Rozp. MZ z 26.03.2019 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i UE. 
wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe