top podstrona

Historia powstania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (dziś Megrez Sp. z o.o.) sięga lat 50-ych, kiedy intensywnie rozbudowujące się miasto i szeroki napływ ludności wywołały potrzebę wybudowania nowoczesnej, wielospecjalistycznej placówki medycznej na potrzeby coraz liczniejszej społeczności miasta. W 1959 roku prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wyznaczyło inwestora tego przedsięwzięcia – Okręgową Dyrekcję Inwestycji Miejskich w Tychach, a prace projektowe zlecono Biuru Projektów Służby Zdrowia w Krakowie.

Na potrzeby nowego obiektu uzbrojone zostały tereny w północno-wschodniej części miasta przy trasie Katowice – Bielsko. Pozwolenie na budowę wydano 30 X 1963 roku. Generalnym wykonawcą zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Tychach. Prace ruszyły pod koniec lat 60-ych.

Pierwszym dyrektorem tyskiego szpitala wojewódzkiego w budowie został dr. n. med. Kazimierz Rapacz. W grudniu 1970 roku, kiedy zakończył się etap budowy, zaczęto wyposażać placówkę I zatrudniać personel. Jako pierwszy w 1971 roku ruszył Oddział Chirurgii Ogólnej pod kierownictwem dr. Szczepana Łukasiewicza (także długoletniego dyrektora szpitala), potem Okulistyczny z ordynatorem dr. Leszkiem Niemcewiczem, Neurologii z dr. Kazimierzem Rapaczem, Ginekologiczno-Położniczy z dr. Ryszardem Wysockim, Noworodków z lek. med. Alicją Włodarz i Dziecięcy z dr. Jackiem Musiałowiczem. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci na początku marca 1971 roku.

W latach 1979 – 2012 w „wojewódzkim” funkcjonowały kliniki Śląskiej Akademii Medycznej: IV Klinika Chorób Wewnętrznych (później IV Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii), V Klinika Ginekologii i Położnictwa, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Klinika Kardiologii. W 1989 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 otrzymał imię wybitnego chirurga prof. Józefa Gasińskiego.

W maju 2012 roku WSS nr 1 uległ likwidacji. 1 czerwca w budynku szpitalnym rozpoczął działalność Wojewódzki Szpital Specjalistyczny prowadzony przez spółkę Megrez, której udziałowcem był początkowo samorząd wojewódzki, zaś od 2014 roku także samorząd miasta Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński. Od października 2017 roku właścicielami WSS Megrez są: miasto Tychy oraz Powiat Bieruńsko-Lędziński. Prezesem zarządu i dyrektorem generalnym od początku istnienia WSS Megrez jest mgr Mariola Szulc. Szpital prowadzi 12 oddziałów, 4 zakłady, Izbę Przyjęć, poradnię nocną i świąteczną.

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe