top podstrona

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji za okazaniem właściwego dokumentu posiadają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • Inwalidzi Wojskowi,
  • Inwalidzi Wojenni,
  • Kombatanci (pod tym pojęciem należy rozumieć także osoby represjonowane),
  • Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu potwierdzającego status osoby uprawnionej. 
 W przypadku gdy udzielenie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe