Nasz Szpital został nominowany przez Pacjentów do nagrody w tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023. To szczególne wyróżnienie w największym plebiscycie medycznym w Polsce, który w naszym województwie co roku prowadzony jest przez „Dziennik Zachodni”.

Nominacje do zaszczytnych tytułów otrzymali także specjaliści i lekarze z naszej Placówki: dr hab. n. med. Bogdan Chmiel, Grzegorz Hat, Danuta Wąchalska, Edyta Kozok, Ewa Jamróz, Iwona Banaś, dr n. med. Jarosław Groszko, Adrianna Kot, Bogusława Lubecka, Elżbieta Dobrzańska, Gabriela Ziobro, Ilona Zawisza, Paulina Jurzak, Marta Białkiewicz, Karolina Krywult-Łętocha, Iwona Ostafin, Barbara Kotłowska, Michalina Loranty, Marta Kliś, Tomasz Łaszkiewicz, Dorota Zięba.

Od 12 września możecie oddać swój głos na wybranego kandydata lub kandydatkę.

W plebiscycie laureaci zostaną wybrani w głosowaniu zarówno w każdym mieście i powiecie, jak i w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Podsumowaniem akcji będzie najpierw uroczysta gala wojewódzka, a następnie ogólnopolska, która odbędzie się 8 grudnia 2023 r. Honorowym patronem gali jest Ministerstwo Zdrowia.

Pełną listę nominowanych można znaleźć pod linkiem: www.dziennikzachodni.pl/hipokrates

List nominacyjny dla placówki medycznej:

www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Szpital_5321307.jpg

Listy gratulacyjne dla nominowanych:

www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Bogdan_Chmiel.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Grzegorz_Hat.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Danuta_Wachalska.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Edyta_Kozok.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Ewa_Jamroz.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Iwona_Banas.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Jaroslaw_Groszko.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Adrianna_Kot.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Boguslawa_Lubecka.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Elzbieta_Dobrzanska.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Gabriela_Ziobro.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Ilona_Zawisza.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Paulina_Jurzak.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Marta_Bialkiewicz.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Karolina_Krywult_Letocha.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Iwona_Ostafin.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Barbara_Kotlowska.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Michalina_Loranty.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Marta_Klis.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Tomasz_Laszkiewicz.jpg
www.dziennikzachodni.pl/ll/H/4/Nominacja_Dorota_Zieba.jpg

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Nominacje te są również wyrazem uznania dla naszej pracy.

scroll Skip to content