top podstrona

SZYBKI KONTAKT

(32) 325 51 48
887 277 811

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach jest jedną z większych placówek medycznych w regionie. Udziela kompleksowych świadczeń medycznych na kilkunastu oddziałach szpitalnych, w zakładach diagnostycznych oraz poradniach.

 

Spółka Megrez Sp. z o.o. prowadzi Szpital od 2012 roku jest dużym i stabilnym pracodawcą o ugruntowanej pozycji. Zatrudnia obecnie blisko 1000 pracowników medycznych, administracyjnych i technicznych.

 

Priorytetami dla Megrez jako pracodawcy są bezpieczeństwo Pracowników i wysoka jakość procesów polityki personalnej. Realizujemy je poprzez:

 • Poszanowanie praw pracowniczych i ich konsekwentne przestrzeganie
 • Budowanie etycznego i bezpiecznego środowiska – powołanie Zespołu ds. Etyki i wdrożenie dojrzałej Polityki Antymobbingowej, zapewnienie Pracownikom swobodnego dostępu do mediacji i wsparcia psychologicznego
 • Inwestowanie w wiedzę i kompetencje w organizacji poprzez rozwinięty program szkoleń i indywidualne wspieranie Pracowników w podnoszeniu kwalifikacji
 • Dialog, czyli współpraca ze związkami zawodowymi i przedstawicielami różnych środowisk oraz cykliczne badanie satysfakcji pracowników
 • Dbałość o motywację: system nagród finansowych, karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe, finansowanie kształcenia

 

Chcąc poszerzać obszar swojej działalności oraz sprostać oczekiwaniom, jakie są stawiane przed współczesnymi placówkami medycznymi stale powiększamy swój zespół. Oto kogo obecnie poszukujemy.

 

 

PRACOWNICY MEDYCZNI

 

Szpital jest otwarty na podjęcie różnych form współpracy z pracownikami medycznymi:

 • Lekarzami różnych specjalizacji
 • Pielęgniarkami i położnymi
 • Fizjoterapeutami
 • Opiekunami medycznymi

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Działem HR mailowo lub telefonicznie:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           tel. (32) 325-51-26

Więcej szczegółów na:

http://bip.szpitalmegrez.pl/category/praca-w-megrez-sp-z-o-o/konkursy-swiadczenia-zdrowotne/

 

 

Obecnie Szpital Megrez szczególnie chętnie podejmie współpracę z Lekarzami poniższych specjalizacji:

 

Lekarz ANESTEZJOLOG

Lekarz GINEKOLOG-POŁOŻNIK

 

Oto co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata) w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym – wsparcie kształcenia (dofinansowanie edukacji, możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach dodatkowych dni wolnych od pracy)
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach

 

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja z ww. zakresu lub w trakcie specjalizacji
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę

 

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem HR. tel. (32) 325-51-26,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

 

Oto co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Ambitne wyzwania zawodowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym – wsparcie kształcenia (dofinansowanie edukacji, możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach dodatkowych dni wolnych od pracy)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach

 

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja z ww. zakresu
 • Doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku
 • Umiejętność zarządzania zespołem medycznym
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność, nastawienie na współpracę, umiejętność podejmowania decyzji

 

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem HR. tel. (32) 325-51-26,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Spółka Megrez oferuje pracownikom administracyjnym i technicznym stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem oraz możliwość rozwoju zawodowego. Zachęcamy do aplikowania osoby zainteresowane pracą na poniższych stanowiskach. CV opatrzone klauzulą RODO (wzór na dole strony) należy przesłać na poniższy adres mailowy lub dostarczyć osobiście do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (p. 1.10):

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           tel. (32) 325-51-26

 

 

 

Specjalista ds. Informatycznych

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku to:

 • Rozwiązywanie problemów w zakresie obsługi systemu operacyjnego Windows / macOS / linux;
 • Zarządzanie użytkownikami na poziomie nadzoru nad polityką zmiany haseł, przypisywanie uprawnień (w tym obsługa zmian haseł);
 • Zapewnienie ciągłości działania sprzętów komputerowych będących własnością szpitala;
 • Wykonywanie czynności związanych z naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala;
 • Nadzorowanie prac związanych z serwisem systemów wykorzystywanych na terenie szpitala w szczególności RIS/PACS (Alteris), HIS (AMMS, InfoMedica) wykonywanych przez firmy zewnętrzne;
 • Konfiguracja i zarządzanie centralnym serwerem licencji i polityk antywirusowych;
 • Prace w zakresie konfiguracji urządzeń i użytkowników sieci dla usług DHCP, DNS, AD, przydziałów sieciowych;
 • Bieżąca konfiguracja sieci LAN;
 • Bieżąca konfiguracja usługi domenowej oraz zarządzanie usługą Active Directory, zarządzanie użytkownikami;
 • Zarządzanie i bieżąca konfiguracja środowiska systemowego kopii zapasowych;
 • Zarządzanie środowiskiem serwerów i storage, w tym w zakresie wirtualizacji;

 

Nasz idealny kandydat:

 • Ma wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe – informatyczne;
 • Posiada minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu utrzymaniem systemów i infrastruktury IT;
 • Zna Windows Server 2019 (Hyper-V, AD, DNS, DHCP, WSUS);
 • Posiada dobrą znajomość zagadnień sieciowych;
 • Zna Windows 10, linux, macOS;
 • Posługuje się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej;
 • Mile widziane będzie doświadczenie w pracy z systemami szpitalnymi klasy HIS/LIS/RIS oraz znajomość systemów bazodanowych: MS SQL, MySQL, Oracle, SQL Server;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z tworzeniem oraz obsługą stron WWW: HTML, CSS, PHP, JS;

  

 

 

Specjalista ds. Inwestycji - Architekt

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku to:

 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów;
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odnośnie przygotowywanych inwestycji, np. opis przedmiotu Zamówienia;
 • Sporządzanie koncepcji lub programów funkcjonalno-użytkowych w przypadku inwestycji o niewielkim stopniu skomplikowania;
 • Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji związanej z prowadzeniem i rozliczaniem inwestycji, w tym dokumentacji technicznej, wniosków, raportów, harmonogramów, pism;
 • Bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym prowadzenie korespondencji, udzielanie wyjaśnień, przedkładanie wymaganych dokumentów;
 • Archiwizowanie dokumentacji związanej z inwestycjami zgodnie z wymogami;
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wniosków i związanych z nimi dokumentów;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi merytorycznie zaangażowanymi w realizację projektów;
 • Rozliczanie projektów zgodnie z zawartymi umowami oraz standardami obowiązującymi dla poszczególnych programów;
 • Nadzór nad budżetem projektu oraz kontrola prawidłowości wydatkowania środków;
 • Identyfikowanie i sygnalizowanie odchyleń i zagrożeń w realizacji projektu.

 

Nasz idealny kandydat:

 • Ma wykształcenie wyższe – kierunek architektura;
 • Zna prawo budowlane;
 • Swobodnie posługuje się pakietem Microsoft Office;
 • Obsługuje platformę LSI RPO lub jest gotowy do zapoznania się z nią;
 • Charakteryzuje go sumienność, odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne i rozwinięte myślenie analityczne;
 • Chętnie podejmuje się nowych zadań i stawia czoła pojawiającym się problemom;
 • Dobrze odnajduje się w pracy zespołowej;
 • Jest nastawiony na realizacje celów.

 

      Oto co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat u pracodawcy o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Czas pracy zgodny ze standardami obowiązującymi w jednostkach służby zdrowia,  w wymiarze 37 godz. 55 min. tygodniowo – w piątki pracujemy tylko do 13!
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, dofinansowanie kształcenia, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem w dobrej atmosferze
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej placówce medycznej, będącej jednym z największych szpitali w regionie

 

 

Specjalista ds. Technicznych

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku to:

 • Utrzymanie infrastruktury technicznej obiektu zgodnie z wymogami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami;
 • Nadzór i kontrola nad remontami, pracami konserwacyjnymi, przeglądami, modernizacjami, naprawami;
 • Podejmowanie działań naprawczych w sytuacjach awarii sprzętu lub instalacji;
 • Zapewnienie sprawności sprzętu i aparatury medycznej, w tym nadzór nad instalacją, odbiorem, przeglądami, pracami konserwacyjnymi;
 • Monitorowanie budżetu oraz stała optymalizacja kosztów eksploatacyjnych;
 • Współpraca z dostawcami mediów i usług serwisowych oraz nadzór nad ich rozliczaniem;
 • Współpraca ze służbami BHP i ppoż. oraz innymi komórkami organizacyjnymi szpitala;
 • Współpraca z oddziałami szpitalnymi w zakresie sprzętu i aparatury medycznej oraz organizacji technicznej szpitala;
 • Nadzór nad obiegiem otrzymywanych pism i faktur;
 • Monitorowanie i nadzorowanie przeglądów okresowych;
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną obiektu;
 • Sporządzanie zestawień, analiz, harmonogramów, pism zgodnie z obowiązującymi z Spółce standardami;
 • Obsługa bazy danych odpadowych.

 

Nasz idealny kandydat:

 • Ma wykształcenie techniczne średnie lub wyższe;
 • Biegle porusza się po zagadnieniach związanych z techniczną obsługą obiektów;
 • Posiada wiedzę z zakresu sprzętu i aparatury medycznej;
 • Obsługuje program MMewidencja lub jest gotowy do zapoznania się z nim;
 • Swobodnie posługuje się pakietem Microsoft Office;
 • Zna prawo budowlane i wie, jak stosować się do jego wymogów w praktyce;
 • Zna i potrafi obsługiwać systemy: elektryczne, wodnokanalizacyjne, przeciwpożarowe;
 • Charakteryzuje go sumienność, odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne i rozwinięte myślenie analityczne;
 • Chętnie podejmuje się nowych zadań i stawia czoła pojawiającym się problemom;
 • Dobrze odnajduje się w pracy zespołowej;
 • Jest nastawiony na realizację celów.

 

      Oto co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat u pracodawcy o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Czas pracy zgodny ze standardami obowiązującymi w jednostkach służby zdrowia,  w wymiarze 37 godz. 55 min. tygodniowo – w piątki pracujemy tylko do 13!
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, dofinansowanie kształcenia, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem w dobrej atmosferze
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej placówce medycznej, będącej jednym z największych szpitali w regionie

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Klauzula RODO

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Megrez Sp z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 102. W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Megrez sp z o.o., który możliwy jest poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o zapoznanie się z pełną informacją dotyczące przetwarzania Państwa danych danych osobowych w ramach rekrutacji przez Megrez Sp z o.o. z siedzibą w Tychach znajdującą się pod tym linkiem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji w Megrez sp z o.o.

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe