| |

top podstrona

SZYBKI KONTAKT

(32) 325 51 48
887 277 811

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach jest jedną z większych placówek medycznych w regionie. Udziela kompleksowych świadczeń medycznych na kilkunastu oddziałach szpitalnych, w zakładach diagnostycznych oraz poradniach.

 

Spółka Megrez Sp. z o.o. prowadzi Szpital od 2012 roku jest dużym i stabilnym pracodawcą o ugruntowanej pozycji. Zatrudnia obecnie blisko 1000 pracowników medycznych, administracyjnych i technicznych.

 

Priorytetami dla Megrez jako pracodawcy są bezpieczeństwo Pracowników i wysoka jakość procesów polityki personalnej. Realizujemy je poprzez:

 • Poszanowanie praw pracowniczych i ich konsekwentne przestrzeganie
 • Budowanie etycznego i bezpiecznego środowiska – powołanie Zespołu ds. Etyki i wdrożenie dojrzałej Polityki Antymobbingowej, zapewnienie Pracownikom swobodnego dostępu do mediacji i wsparcia psychologicznego
 • Inwestowanie w wiedzę i kompetencje w organizacji poprzez rozwinięty program szkoleń i indywidualne wspieranie Pracowników w podnoszeniu kwalifikacji
 • Dialog, czyli współpraca ze związkami zawodowymi i przedstawicielami różnych środowisk oraz cykliczne badanie satysfakcji pracowników
 • Dbałość o motywację: system nagród finansowych, karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe, finansowanie kształcenia

 

Chcąc poszerzać obszar swojej działalności oraz sprostać oczekiwaniom, jakie są stawiane przed współczesnymi placówkami medycznymi stale powiększamy swój zespół. Oto kogo obecnie poszukujemy.

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

 

Spółka Megrez oferuje pracownikom administracyjnym i technicznym stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem oraz możliwość rozwoju zawodowego. Zachęcamy do aplikowania osoby zainteresowane pracą na poniższych stanowiskach. CV opatrzone klauzulą RODO (wzór na dole strony) należy przesłać na poniższy adres mailowy lub dostarczyć osobiście do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (p. 1.10):

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           tel. (32) 325-51-26


 

Specjalista ds. Kadrowych

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku to czynności z zakresu administracji kadrowej i tzw. „miękkiego HR”, w szczególności:

 • Tworzenie dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych pracowniczych w programie kadrowo-płacowym;
 • Kompleksowe ewidencjonowanie czasu pracy, w tym tworzenie i weryfikowanie grafików, prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy, wprowadzanie danych o absencjach do systemu, obsługa ZUS PUE w zakresie zwolnień lekarskich, obsługa RCP;
 • Nadzór nad terminami badań lekarskich, szkoleń BHP i ważnością wymaganych uprawnień;
 • Wsparcie w obsłudze PPK w Spółce – przyjmowanie i rejestracja wniosków w systemie, eksport danych, nadzór nad dokumentacją;
 • Wsparcie w rozliczeniach dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników medycznych przyznawanych przez NFZ;
 • Wspieranie realizacji procesów rekrutacyjnych na stanowiska administracyjne i medyczne;
 • Nadzór nad realizacją standardów w ramach polityki personalnej Spółki, takich jak adaptacja nowo zatrudnionego pracownika, ocena okresowa, realizacja planu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Tworzenie analiz i sprawozdań na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz instytucji zewnętrznych.

 

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia administracji kadrowej;
 • Znajomość przepisów prawa pracy i umiejętność stosowania ich w praktyce;
 • Podstawowa wiedza z zakresu metod rekrutacji oraz narzędzi wspierających rozwój pracownika w organizacji;
 • Doświadczenie w obsłudze programów kadrowo-płacowych i znajmość programu Płatnik;
 • Wysoka kultura osobista, cierpliwość, nastawienie na współpracę;
 • Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne i komunikacyjne;
 • Odporność na stres i asertywność.

 

 

Sekretarka

 

Najważniejszym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Sekretarki będzie wspieranie Zarządu w realizacji bieżących zadań, w szczególności:

 • Prowadzenie kalendarza Prezesa i Wiceprezesa oraz organizowanie spotkań zgodnie z wytycznymi;
 • Odpowiedzialność za prawidłowy obieg informacji i dokumentów w ramach Biura Zarządu;
 • Pośrednictwo w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach Zarządu;
 • Nadzór nad terminowym dostarczaniem do Biura Zarządu dokumentów, raportów i informacji;
 • Kompleksowa obsługa kancelaryjna Biura Zarządu i wykonywanie bieżących prac administracyjno-biurowych;
 • Sporządzanie protokołów z posiedzeń, narad, zebrań Zarządu;
 • Prowadzenie ewidencji, tworzenie raportów, zestawień, prezentacji;
 • Przygotowanie projektów pism, notatek, porozumień, umów itp. dokumentów.

 

Czego oczekujemy od kandydatów?

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku Sekretarki lub Asystentki Zarządu;
 • Sprawna obsługa pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne i umiejętność ustalania priorytetów;
 • Odporność na stres i asertywność;
 • Rozwinięte myślenie analityczne;
 • Elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje.

 

Zapraszamy do składania aplikacji!

 

 

PRACOWNICY MEDYCZNI

 

Szpital jest otwarty na podjęcie różnych form współpracy z pracownikami medycznymi:

 • Lekarzami różnych specjalizacji
 • Pielęgniarkami i położnymi
 • Fizjoterapeutami
 • Opiekunami medycznymi

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Działem HR mailowo lub telefonicznie:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           tel. (32) 325-51-26

Więcej szczegółów na:

http://bip.szpitalmegrez.pl/category/praca-w-megrez-sp-z-o-o/konkursy-swiadczenia-zdrowotne/

 

 

Technik Elektroradiologii

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku to:

 • Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej
 • Współpraca z lekarzami radiologami oraz lekarzami kierującymi na badania
 • Przekazywanie wykonanych badań obrazowych na stanowiska opisowe
 • Przygotowywanie pracowni diagnostycznej do badan zgodnie z instrukcjami
 • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi

 

Oto co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym
 • Pracę na pełny etat w systemie zmianowym
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach, finansowanie kształcenia

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Tytuł zawodowy technika  elektroradiologii
 • Praktyka zawodowa na stanowisku
 • Znajomość ustaw i rozporządzeń obowiązujących w służbie ochrony zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
 • Sumienność, rzetelność i odpowiedzialność

 

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem HR. tel. (32) 325-51-26,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Technik Sterylizacji Medycznej

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku to:

 • Przeprowadzanie czynności dezynfekcji i sterylizacji
 • Przygotowywanie sterylnych zestawów narzędzi do poszczególnych zabiegów operacyjnych
 • Przekazywanie zestawów narzędzi na oddziały i blok operacyjny
 • Zgodne z przyjętymi standardami postępowanie z materiałem sterylnym
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Centralnej Sterylizatorni zgodnie z wytycznymi

 

Oto co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym
 • Pracę na pełny etat w systemie zmianowym
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym – wsparcie kształcenia (dofinansowanie edukacji, możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach dodatkowych dni wolnych od pracy)
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach

 

Nasz idealny kandydat:

 • Posiada tytuł zawodowy technika sterylizacji  
 • Ma praktykę zawodową na stanowisku
 • Posiada wiedzę z zakresu technik i metod dezynfekcji i sterylizacji urządzeń oraz narzędzi
 • Zna standardy i procedury obowiązujące na stanowisku pracy  
 • Charakteryzuje go sumienność, rzetelność i odpowiedzialność

 

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem HR. tel. (32) 325-51-26,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Lekarz - nocna i świąteczna opieka / Izba Przyjęć

 

Szpital Megrez podejmie współpracę z lekarzami w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz w szpitalnej Izbie Przyjęć.

 

Oto co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata) w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym – wsparcie kształcenia (dofinansowanie edukacji, możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach dodatkowych dni wolnych od pracy)
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach

 

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, chorób wewnetrznych, pediatrii lub w trakcie specjalizacji
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę

 

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem HR. tel. (32) 325-51-26,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Lekarz GERIATRA

 

Szpital Megrez podejmie współpracę z lekarzami geriatrii w ramach szpitalnego Oddziału Geriatrycznego.

 

Oto co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata) w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym – wsparcie kształcenia (dofinansowanie edukacji, możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach dodatkowych dni wolnych od pracy)
 • Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach

 

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja z zakresu geriatrii lub w trakcie specjalizacji
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę

 

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem HR. tel. (32) 325-51-26,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Klauzula RODO

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Megrez Sp z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 102. W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Megrez sp z o.o., który możliwy jest poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o zapoznanie się z pełną informacją dotyczące przetwarzania Państwa danych danych osobowych w ramach rekrutacji przez Megrez Sp z o.o. z siedzibą w Tychach znajdującą się pod tym linkiem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji w Megrez sp z o.o.

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe