| |

top podstrona

SZYBKI KONTAKT

(32) 325 51 48
887 277 811

Obecnie poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Sekretarz/-ka Medyczny/-a

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

•  Wykonywanie czynności (prac) dokumentacyjnych, statystycznych, administracyjnych związanych z dokumentacją obowiązującą w Izbie Przyjęć w tym wprowadzanie danych do systemu komputerowego,
•  Zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej,
•  Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji medycznej do przekazania do archiwum,
•  Wspieranie personelu medycznego w czynnościach administracyjnych.

Oczekujemy:

•   Wykształcenia min. średnie,
•   Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i urządzeń biurowych,
•   Dyspozycyjności do pracy w pełnym wymiarze etatu,
•   Skrupulatności, dokładności, zdolności szybkiego uczenia się, odporności na stres,
•   Aktualnej książeczki sanepidowskiej,
•   Mile widziana znajomość języków obcych.

 

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 27 lipca 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 


 

Technik Sterylizacji Medycznej

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 • przyjmowanie do sterylizacji: bielizny operacyjnej, materiałów operacyjnych, odzieży chirurgicznej, narzędzi chirurgicznych,
 • wstępna dezynfekcja narzędzi,
 • składanie zestawów , kontrola ,prawidłowe pakowanie i oznakowanie wsadów do sterylizacji,
 • zakładanie testów kontrolnych, prowadzenie ich dokumentacji,
 • obsługa sterylizatorów,
 • obsługa magazynu materiałów sterylnych ,
 • dezynfekcja sprzętu anestezjologicznego,
 • wydawanie materiałów sterylnych,
 • umiejętne korzystanie z urządzeń do mycia i dezynfekcji,
 • wykonywanie poleceń Kierownika Centralnej Sterylizatorni wchodzących w zakres jego prac,  a  nie objętych niniejszym zakresem.

Oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego – Technik Sterylizacji Medycznej

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 27 lipca 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


 

Kierowca – sanitariusz

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 1. Każdorazowe przystępowanie do pracy i jej wykonanie w pełnej zdolności psychofizycznej /zakaz używania leków psychotropowych,
 2. Przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie poleceń przełożonych oraz ścisłe przestrzeganie przepisów wynikających z prawa o ruchu drogowym.
 3. Spełnianie wszystkich obowiązków, jakie występują w przypadku ewentualnego zaistnienia wypadku samochodowego.
 4. Eksploatowanie pojazdu zgodnie z ogólnymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasady jazdy po najkrótszych trasach.
 5. Bieżącego informowania Koordynatora Izby Przyjęć o trudnościach w realizacji transportu pacjenta.
 6. Po wykonanym transporcie niezwłoczny powrót do miejsca stałego garażowania, wykonanie obsługi codziennej i przygotowanie pojazdu do następnego wyjazdu. Mycie, dezynfekcja sprzętu wewnątrz pojazdu. Dokumentowanie dokonanych czynności dezynfekcyjnych.
 7. Ścisłe wykonywanie poleceń i terminów wyjazdu oraz aktywny współudział w zabezpieczeniu pacjentów w trakcie transportu.
 8. Pomoc w układaniu, przekładaniu i podnoszeniu transportowanych pacjentów.
 9. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu w szczególności stanu hamulców, ogumienia, zawieszenia, oświetlenia i innych elementów od których zależy bezpieczny przewóz pacjentów.
 10. Potwierdzenia w dokumentach przewozowych (również karcie pracy) czasu ponadnormatywnego zawinionego przestoju.
 11. Transport materiałów do badań do pracowni diagnostycznych,
 12. Noszenie odzieży ochronnej.

 

 Oczekujemy:

 • posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B, a także dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełen etat.

 

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 11 sierpnia 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

 

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


Salowa

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 • Utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń szpitalnych,
 • Pomoc personelowi medycznemu podczas wykonywania czynności przy pacjencie,
 • Bieżące dokumentowanie wykonywanych czynności.

Kandydat musi posiada aktualną książeczkę sanepidowską.

CV należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 23 lipca 2018 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych
 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


 Opiekun medyczny

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości, z odżywianiem;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

Oczekiwania:

 • ukończony kurs specjalistyczny uprawniający do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna medycznego,
 • praktyka zawodowa na stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 27 lipca 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


 


Więcej ofert pracy jest dostępnych pod adresem:   

http://bip.szpitalmegrez.pl


 

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe