| |

top podstrona

SZYBKI KONTAKT

(32) 325 51 48
887 277 811

Szanowni Państwo,

informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Megrez Sp z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 102. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Megrez sp z o.o., który możliwy jest poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: +48 508 484 533.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te, o których mowa w przywołanej ustawie, jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Grupę w realizacji procesu rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Magister Farmacji

Opis stanowiska:

 • Przyjmować, wydawać, przechowywać i identyfikować produkty lecznicze oraz wyroby medyczne
 • Przyjmować i kontrolować zgodność dostaw leków i wyrobów medycznych
 • Dokonywać zakupu produktów leczniczych zgodnie z umowami przetargowymi i zgodnie z potrzebami oddziałów szpitalnych
 • Prowadzić ewidencję środków psychotropowych i odurzających
 • Prawidłowo sporządzać i wydawać leki i wyroby medyczne na oddziały szpitala
 • W zależności od potrzeb wykonywać leki recepturowe
 • Bieżąco realizować umowy na dostawy leków i wyrobów medycznych bez tworzenia zbędnych zapasów
 • Przestrzegać standardów farmakoterapii
 • inne obowiązki związane z zawodem i potrzebami apteki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe farmaceutyczne
 • prawo wykonywania zawodu
 • niekaralność

Wymagania pożądane:

 • znajomość prawa farmaceutycznego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • umiejętność organizacji pracy

Oferujemy - umowę o pracę, pełen etat (jedna zmiana).

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 września 2018 roku.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


Sekretarz/-ka Medyczny/-a

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 • Prace administracyjne w sekretariacie oddziału szpitalnego,
 • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji medycznej do przekazania do archiwum,
 • Zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej,
 • Wspieranie personelu medycznego w czynnościach administracyjnych związanych
  z pobytem pacjentów w oddziale.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia min. średniego,
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole; empatii, odpowiedzialności,
 • Podstawowej znajomości języka angielskiego,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy - umowę o pracę, pełen etat (jedna zmiana).

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 września 2018 roku.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


 Kierowca

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 1. Każdorazowe przystępowanie do pracy i jej wykonanie w pełnej zdolności psychofizycznej /zakaz używania leków psychotropowych,
 2. Przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie poleceń przełożonych oraz ścisłe przestrzeganie przepisów wynikających z prawa o ruchu drogowym.
 3. Spełnianie wszystkich obowiązków, jakie występują w przypadku ewentualnego zaistnienia wypadku samochodowego.
 4. Eksploatowanie pojazdu zgodnie z ogólnymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasady jazdy po najkrótszych trasach.
 5. Bieżącego informowania Koordynatora Izby Przyjęć o trudnościach w realizacji transportu pacjenta.
 6. Po wykonanym transporcie niezwłoczny powrót do miejsca stałego garażowania, wykonanie obsługi codziennej i przygotowanie pojazdu do następnego wyjazdu. Mycie, dezynfekcja sprzętu wewnątrz pojazdu. Dokumentowanie dokonanych czynności dezynfekcyjnych.
 7. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu w szczególności stanu hamulców, ogumienia, zawieszenia, oświetlenia i innych elementów od których zależy bezpieczny przewóz pacjentów.
 8. Potwierdzenia w dokumentach przewozowych (również karcie pracy) czasu ponadnormatywnego zawinionego przestoju.
 9. Transport materiałów do badań do pracowni diagnostycznych,
 10. Noszenie odzieży ochronnej.

 Oczekujemy:

 • posiadania uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B, a także dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie.

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 września 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


Kierowca – sanitariusz

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 1. Każdorazowe przystępowanie do pracy i jej wykonanie w pełnej zdolności psychofizycznej /zakaz używania leków psychotropowych,
 2. Przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie poleceń przełożonych oraz ścisłe przestrzeganie przepisów wynikających z prawa o ruchu drogowym.
 3. Spełnianie wszystkich obowiązków, jakie występują w przypadku ewentualnego zaistnienia wypadku samochodowego.
 4. Eksploatowanie pojazdu zgodnie z ogólnymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasady jazdy po najkrótszych trasach.
 5. Bieżącego informowania Koordynatora Izby Przyjęć o trudnościach w realizacji transportu pacjenta.
 6. Po wykonanym transporcie niezwłoczny powrót do miejsca stałego garażowania, wykonanie obsługi codziennej i przygotowanie pojazdu do następnego wyjazdu. Mycie, dezynfekcja sprzętu wewnątrz pojazdu. Dokumentowanie dokonanych czynności dezynfekcyjnych.
 7. Ścisłe wykonywanie poleceń i terminów wyjazdu oraz aktywny współudział w zabezpieczeniu pacjentów w trakcie transportu.
 8. Pomoc w układaniu, przekładaniu i podnoszeniu transportowanych pacjentów.
 9. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu w szczególności stanu hamulców, ogumienia, zawieszenia, oświetlenia i innych elementów od których zależy bezpieczny przewóz pacjentów.
 10. Potwierdzenia w dokumentach przewozowych (również karcie pracy) czasu ponadnormatywnego zawinionego przestoju.
 11. Transport materiałów do badań do pracowni diagnostycznych,
 12. Noszenie odzieży ochronnej.

 Oczekujemy:

 • posiadania uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B, a także dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełen etat.

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 września 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o.. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).


Poszukujemy lekarza do pracy na Oddziale Geriatrycznym

Czego oczekujemy?

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu                    
 • specjalizacji z geriatrii lub w trakcie specjalizacji

Forma zatrudnienia pozostaje do uzgodnienia.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17 września 2018 roku.

W CV należy zamieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.”


Poszukujemy lekarza specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych lub kardiologii,

który będzie przeprowadzał konsultacje specjalistyczne na Oddziałach w Szpitalu.

Forma zatrudnienia pozostaje do uzgodnienia.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17 września 2018 roku.

W CV należy zamieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.”


Lekarze specjaliści

Obecnie zapraszamy do podjęcia współpracy Lekarzy specjalistów w dziedzinach: anestezjologii, chorób zakaźnych, interny oraz neonatologii.

Ponadto poszukujemy lekarzy zainteresowanych podjęciem dyżurów na Izbie Przyjęć oraz Opiece Nocnej i Świątecznej.

W ramach dyżurów na Izbie Przyjęć szczególnie zapraszamy Lekarzy internistów oraz ortopedów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 32 32 55 126


Obecnie poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

SALOWA

Do obowiązków i zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku min. należeć będzie:

 • Utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń szpitalnych,
 • Pomoc personelowi medycznemu podczas wykonywania czynności przy pacjencie,
 • Bieżące dokumentowanie wykonywanych czynności.

Kandydat musi posiada aktualną książeczkę sanepidowską.

CV z dopiskiem „dotyczy rekrutacji na stanowisko...” należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 września 2018 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Ponadto, wyrażam do zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych
 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm).
”  


Więcej ofert pracy jest dostępnych pod adresem:   

http://bip.szpitalmegrez.pl


 

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe