top podstrona

Przyjęcie na oddział

Podczas przyjęcia do szpitala spółki Megrez niezbędne będą

 • skierowanie do oddziału wystawione przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych oraz kobiety do porodu przyjmowani są bez skierowania),
 • dowód osobisty,
 • dokumentacja lekarska z poprzednich pobytów w oddziale lub w innym szpitalu, tj. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych.

Pacjenci przyjmowani na oddział powinni zabrać ze sobą:

 • przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, przybory do golenia, grzebień, ręczniki),
 • kapcie,
 • zapas bielizny osobistej,
 • piżamę,
 • szlafrok.

Pacjenci do planowanych hospitalizacji przyjmowani są w następujących godzinach:

 • Oddział Wewnętrzny z pododdziałem Kardiologicznym – 13.00
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – 9.00
 • Oddział Ginelokogiczno - Położniczy:
  zabiegi krótkie - 7.00-8.00,
  planowane zabiegi ginekologiczne - 9.00,
  planowane cięcia - 10.00,
  ciężarne - 11.00
 • Oddział Geriatryczny – 7.45
 • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny – 9.00-10.00
 • Oddział Otolaryngologiczny – 7.00
 • Oddział Okulistyczny – 8.00-10.00
 • Oddział Wewnętrzny – 12.00
 • Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym – 13.00
 • Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu – 8.30

Depozyt odzieży dla przyjmowanych pacjentów jest czynny w godzinach 9.00-11.30 oraz 13.00-14.00.

Odzież pacjentów przyjmowanych na oddział w innych godzinach przechowujemy w depozycie Izby Przyjęć, a następnego dnia transportujemy ją do właściwego depozytu.

Spółka nie odpowiada za przedmioty wartościowe zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do Depozytu Szpitala.

Żywienie

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych.

Pacjentom, którzy nie mogą jeść samodzielnie, pomagają pielęgniarki. Pomoc w karmieniu mogą także świadczyć bliscy chorego.

Pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych otrzymują  3-5 posiłków spośród 20 diet w następujących godzinach:

 • śniadanie: 8.00-8.30,
 • obiad: 12.00-13.00,
 • kolacja: 17.00-17.30

Wizyta w poradni

tel. 32 325 52 03

tel. 32 325 52 98

tel. kom. 887 377 818

 

Zapoznaj się z większą ilością informacji na stronie poradni.

Regulamin odwiedzania chorych

 

§ 1

 1. Pacjent ma prawo do odwiedzin osób bliskich.
 2. Pacjentów hospitalizowanych w szpitalu powinny odwiedzać osoby pełnoletnie.
 3. Dzieci mogą odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Dzieci poniżej 7 roku życia nie powinny przebywać w oddziałach w charakterze odwiedzających.
 4. Osoby w sanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub dotknięte chorobą zakaźną nie mogą odwiedzać chorych.
 5. Zaleca się  jest, aby odwiedziny odbywały się w godzinach od 12.00 do 19.00.
 6. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn możliwe jest wprowadzenie ograniczonego lub całkowitego zakazu odwiedzin.
 7. O wprowadzeniu zakazu odwiedzin decyduje Dyrektor Generalny MEGREZ Sp. z o.o. na pisemny wniosek kierownika oddziału.

§ 2

 1. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.

§ 3

Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do stosowania się do:

 1. Zaleceń i wskazówek personelu medycznego, przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 2. Szanowania mienia szpitalnego i całkowitego zakazu manipulowania aparaturą medyczną.
 3. Opuszczania sali chorych na czas wizyty lekarskiej oraz wykonywania zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.
 4. Odwiedzając pacjentów przebywających w izolacji należy każdorazowo zgłosić pielęgniarce dyżurnej celem zapoznania się środkami ostrożności i zasadami, których należy przestrzegać.

§ 4

Zabrania się osobom odwiedzającym chorych:

 • Dostarczania choremu alkoholu, środków odurzających oraz artykułów spożywczych, których spożywanie zostało zabronione przez personel medyczny.
 • Wprowadzania i przynoszenia jakichkolwiek zwierząt.
 • Siadania na łóżku chorego lub łóżkach innych pacjentów.
 • Palenia tytoniu na terenie szpitala.
 • Prowadzenia głośnych rozmów naruszających spokój pacjentów, poruszania tematów godzących w godność chorego.

§ 5

Osoby odwiedzające niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą zostać wyproszone z oddziału.

 

Odwiedziny i kontakt z bliskimi

Odwiedziny odbywają się codziennie w godz. 11.00-19.00.

W innym czasie odwiedziny są możliwe, ale wymagają uzgodnienia z personelem oddziału. Na salach pooperacyjnych w Oddziałach Chirurgicznych i Ginekologiczno-Położniczym ze względu na ryzyko infekcji liczbę odwiedzających prosimy ograniczyć do minimum, a odzienie wierzchnie pozostawić poza salą chorych.
Pacjenci mają do dyspozycji automaty telefoniczne na każdym oddziale.

Informacja dla niepełnosprawnych

Szpital jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie szpitala funkcjonują windy, a trakty komunikacyjne pomiędzy oddziałami umożliwiają poruszanie się w obrębie szpitala bez przeszkód.

Do naszego szpitala można się dostać na wózku inwalidzkim:

- w godz. 7.00 – 15.00 przez podjazd obok wejścia do Zespołu Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach,

- poprzez pawilon, w którym mieszczą się  Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. Dojazd samochodem jest możliwy na parking tuż przy drzwiach drogą prowadzącą do naszych Poradni Specjalistycznych i Nocnej Świątecznej Opieki. Stamtąd przewiązką łączącą pawilon ze szpitalem trafia się do budynku głównego pod windy, którymi można wyjechać na wszystkie piętra, gdzie mieszczą się oddziały szpitalne. Windy znajdują się również w należącym do WSS Megrez budynku wolnostojącym, w którym zlokalizowane są oddziały: Geriatryczny i Obserwacyjno-Zakaźny.

- przez Izbę Przyjęć: istnieje możliwość dowożenia pacjentów prywatnymi samochodami podjazdem dla karetek. Czas postoju auta przed wejściem do IP należy skrócić do niezbędnego minimum.

Istnieje również możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego, który znajdą Państwo w Izbie Przyjęć.

Wypisy

O wypisie do domu pacjent i/lub jego bliscy informowani są zazwyczaj w przeddzień lub w dniu wypisu.

Pacjent wypisywany z oddziału otrzymuje kartę informacyjną z wypisem ze szpitala oraz recepty.

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe