(32) 325 51 48, 887 277 811

Witamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

Niesiemy pomoc w naszym szpitalu zawsze kierując się potrzebami pacjentów i ich rodzin.

Robimy wszystko, by zapewnić najlepszą opiekę w bezpiecznym środowisku, w atmosferze współczucia i zrozumienia.

 

Kariera
Poszukujemy pracowników !
Szpital Megrez Sp. z o.o. oferuje możliwość wykonania odpłatnego testu RT-PCR na obecność wisusa Sars-CoV-2 w cenie 350 zł. Materiał pobierany jest w dni powszednie w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej (budynek główny szpitala III piętro), a w soboty, niedziele i święta w Izbie Przyjęć. Godziny pobierania wymazów: 7.00-13.00
-------------------------------------------

W związku z uchwaleniem nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej, zamieszczamy poniższą informację dotyczącą nowych preferencji podatkowych związanych z darowiznami na rzecz:

 • Agencji Rezerw Materiałowych
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
 • Szpitali zakaźnych – przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne) takie, jak nasza placówka.

PODATKI DOCHODOWE:

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących zasadach:

 • w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Uwaga! Odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać już przy obliczaniu zaliczek bieżących w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).

Należy pamiętać, że darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki.

Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

PODATEK VAT:

W przypadku podatku VAT, 0% stawką podatkową objęte są dokonane w okresie pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. darowizny na rzecz podmiotów takich, jak nasza placówka, których przedmiotem są:

 • wyroby medyczne;
 • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 • produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 • produkty biobójcze (wyłącznie dezynfekujące);
 • specjalistyczne testy diagnostyczne;
 • środki ochrony indywidualnej (wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT może być stosowana wyłącznie pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19

W przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r. – wystarczające jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny.

DLACZEGO NOWE ROZWIĄZANIA SĄ KORZYSTNE?

Rozwiązania podatkowe opisane powyżej są korzystne z czterech powodów:

 • przepisy pozwalają na odliczanie (także) „darowizn wstecznych”;
 • występuje mnożnik wartości darowizny;
 • z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19% podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • odliczenia z tytułu darowizn można dokonywać na bieżąco – przy obliczaniu zaliczek w 2020 r.;
 • preferencje przy darowiznach rzeczowych dotyczą także podatku VAT.

Najważniejsze jednak, że nowe rozwiązania podatkowe motywują do tego, co teraz najpilniejsze – do pomocy podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Każda złotówka jest dla nas cenna!

wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe