| |

(32) 325 51 48, 887 277 811

Witamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

Niesiemy pomoc w naszym szpitalu zawsze kierując się potrzebami pacjentów i ich rodzin.

Robimy wszystko, by zapewnić najlepszą opiekę w bezpiecznym środowisku, w atmosferze współczucia i zrozumienia

Po raz kolejny nasz szpital otrzymał certyfikat poświadczający udział w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków zgodnie z metodologią opracowaną przez Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób (ECDC). Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez bierze w nim udział systematycznie od 2014 roku.

- Program umożliwia m.in. monitorowanie: występowania zakażeń i ich czynników ryzyka , zużycia antybiotyków i celowości ich stosowania, ale także ilości zużytego preparatu do dezynfekcji rąk, ilości sal jednoosobowych w szpitalu w tym sal jednoosobowych z węzłem sanitarnym, czy też ilości etatów pielęgniarskich – wylicza dr Barbara Kłaptocz, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej – Badanie jest realizowane w wielu krajach jako zalecenie Rady Europy z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Ich wyniki można analizować na poziomie pojedynczego szpitala, kraju i całej Europy.

Celem badań jest po pierwsze: ocena chorobowości HAI ( czyli zakażeń związanych z opieką zdrowotną - HAI ang. Healthcare Associated Infection ) oraz stosowania antybiotyków w szpitalach pełniących ostry dyżur, po drugie: charakterystyka pacjentów, inwazyjnych procedur medycznych, charakterystyka zakażeń (lokalizacja, czynniki etiologiczne z uwzględnieniem mechanizmów oporności na antybiotyki) oraz stosowanych antybiotyków. Istotny jest również opis kluczowych struktur i procesów mających na celu zapobieganie HAI i rozprzestrzenianiu się oporności wśród bakterii.

- Każdorazowo otrzymujemy ankietę, która wymaga zgromadzenia danych na temat całego szpitala, każdego oddziału i wszystkich naszych pacjentów – wyjaśnia dr Kłaptocz – Dane są bardzo szczegółowe, żeby je zebrać, musimy angażować lekarzy. Potem trzeba dane wprowadzić do odpowiedniego systemu komputerowego i wysłać do ośrodka, który zajmuje się opracowaniem danych spływających z całej Europy. Tylko to zajmuje jakieś dwa tygodnie dodatkowej pracy poza służbowymi obowiązkami.
Wyniki badań potwierdzają, że obowiązujące w WSS Megrez procedury dotyczące stosowania inwazyjnych procedur medycznych, zużycia antybiotyków czy przestrzegania higieny rąk dobrze działają. Co nie zmienia faktu, że z roku na rok są weryfikowane w kolejnych badaniach i porównywane z wynikami uzyskanymi z reprezentatywnej próby szpitali.

 CERTYFIKAT
wszelkie prawa zastrzeżone
MEGREZ. 2016 | Mapa strony
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe